Waluty w Internecie – podstawy


Waluty w Internecie

Zakładając firmę w sieci, często mamy do czynienia z międzynarodowym obrotem walutowym. Wystarczy, że otrzymamy zapłatę w innej walucie niż złotówki, na przykład za wykonaną usługę za pośrednictwem konta PayPal. Nie jest to rzadkie zjawisko, ponieważ jeżeli chcemy, w Internecie możemy bardzo łatwo otworzyć firmę działającą na terenie Unii Europejskiej, a nawet oferującą usługi i produkty na cały świat. Co należy wówczas wiedzieć?

Waluta to jednostka monetarna oznaczająca nazwę pieniądza obowiązującego i wykorzystywanego jako środek rozliczeniowy, regulujący płatności, szacujący wartość czy straty na terytorium danego państwa. Jako że nazwy, jakie mają waluty, to słowa, których tłumaczenia w różnych językach, tak jak i wszystkich innych terminów czy pojęć, brzmią różnie, Międzynarodowa Organizacja. Wyjątkiem od tej reguły jest m.in. oznaczenie euro, czyli EUR. Waluta ta zasługuje na szczególną uwagę również z innych powodów. Do obiegu w formie gotówkowej wprowadzona została bowiem 1 stycznia 2002 roku, a więc jedynie kilkanaście lat temu, a obecnie jest już walutą, która cieszy się najwyższą wartością gotówkową na całym świecie (ma obieg wynoszący 751 miliardów i posługuje się nią około 334 milionów ludzi). To właśnie jej obowiązywanie na danym obszarze wyznacza tzw. strefę euro, czyli walutową unię, do której przystąpiła część krajów należących do Unii Europejskiej, gdzie Europejski Bank Centralny prowadzi, w pełni autonomicznie, własną politykę pieniężną. Ewentualne przystąpienie Polski do strefy euro od kilku lat budzi na scenie politycznej, w debacie publicznej oraz, prawdopodobnie, dyskusjach przeciętnych obywateli, wiele kontrowersji i jest przyczynkiem do prowadzenia naprawdę zażartych sporów.

O tym, czy na takim posunięciu, jak zmiana waluty na tą obowiązującą w ponad 10 innych krajach członkowskich, w naszej sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej,  Polacy stracą czy zyskają, można debatować! Niemniej, spekulacje, hipotezy i wszelkie rozważania, czynione nawet przez bardzo kompetentnych znawców tematu, wciąż pozostają, nawet jeśli są bardzo prawdopodobne, jedynie w sferze teorii. Historia wielokrotnie już zaskakiwała i zaskakiwać dalej będzie. Rynek walutowy również czasem zmienia się, w obliczu nagle zaistniałych okoliczności, wbrew prognozom. Tak więc, choć każdy może swoją opinię na ten temat mieć, to, czy była to dobra decyzja, okaże się dopiero po latach od naszego faktycznego przystąpienia do owej walutowej strefy.

Comments are closed.